Felhasználói megállapodás

Jelen Felhasználói megállapodás (a továbbiakban - a "Megállapodás") szabályozza a kapcsolatát www.1realgold.com Weboldal működtető (a továbbiakban - "működtető", vagy "Cég/Társaság") és a természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: "Felhasználó") a «REAL GOLD LTD» Társaság honlapja www.1realgold.com (a továbbiakban - a" Honlap/Weboldal ") használatáról.

Az Oldal felhasználója - olyan fizikai (18 évesnél nem fiatalabb), vagy jogi személy, amely a jelen Megállapodás által csatlakozott önkéntes ingyenes regisztrációval, és az azt követő bejelentkezéssel www.1realgold.com weboldalon.

A megállapodás hatályos, miután a Felhasználó elfogadja lejjebb felsorolt feltételeket "Elfogadom a felhasználási feltételeket" megjelöléssel, a regisztrációtól egészen a Felhasználói fiók eltávolításáig.

Felhasználói megállapodás tárgya és általános rendelkezések

Jelen Felhasználói megállapodás (a továbbiakban - megállapodás) meghatározza a szabályait és feltételeit a weboldal használatának. Felhasználói regisztráció a weboldalon csak abban az esetben lehetséges, ha a Felhasználó megerősítette e megállapodás elfogadását. A Weboldal működtető által a Megállapodás bármikor módosítható előzetes értesítés nélkül. A megállapodás új verziója a honlapon kihirdetését követően lép hatályba, hacsak az új változat másként nem rendeli.

Regisztráció a Weboldalon

Ahhoz, hogy elérhető legyen az összes funkció a honlapon, végig kell vinni a regisztrációs folyamatot az oldalon. Ehhez a felhasználónak meg kell tennie egy sor egymást követő lépést a regisztrációs űrlap kitöltéséhez elektronikus formában, melynek eredményeként a személy - regisztrált Felhasználóvá válik, kap egy személyes felhasználónevet és jelszót az összes funkció eléréséhez a Weboldalon www.1realgold.com.
A Felhasználó elfogadja, hogy valós, pontos és teljes információt ad meg magáról a regisztrációs űrlap kitöltésénél, és ezt az információt naprakészen tartja. Ha ez az információ megváltozik a Felhasználó köteles lehető legrövidebb idő alatt azt javítani. Ha valaki téves regisztrációs adatokat közöl, vagy a Weboldal működtető okkal feltételezheti, hogy a személy által közölt regisztrációs információ hamis, hiányos, pontatlan, vagy valaki más adatait használja, megsérti a jelen megállapodást, a működtető jogosult arra, hogy felfüggessze vagy megállítsa a regisztrációt és megtagadja a hozzáférést részben vagy egészben a honlap funkcióihoz és / vagy törölheti a profilt.

Bejelentkezés a Weboldalon

Egyéni felhasználónév és / vagy jelszó szükséges az azonosításhoz a Weboldalon, amelyet csak az adott felhasználó használhat.

A Felhasználó elfogadja, hogy a felhasználónevét és jelszavát nem hozza nyilvánosságra, nem adja át harmadik személyeknek, valamint hogy megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a felhasználónév és a jelszó ne legyen elérhető harmadik fél számára. Egyéni felhasználónév és jelszó biztosítja azon felületek elérését a Weboldalon, amelyek csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhetők, valamint a személyes fiókhoz és azokhoz az oldalakhoz, melyek csak az adott felhasználó számára érhetőek el.

Ha a felhasználón kívül valaki más jelentkezik be a Weboldalon, használva a felhasználónevét és jelszavát, az összes végrehajtott műveletet, úgy kell tekinteni, mint a felhasználó által végrehajtottat. Kizárólag a felhasználó felelős minden végrehajtott tevékenységért a honlap felületen, valamint az összes, bármely más személy által végrehajtott tevékenységért a felhasználóneve és jelszava által használt művelet során.

Kizárólag a felhasználó felelős a jelszava biztonságáért, valamint bármely olyan következményért, amely létrejöhet jogosulatlan és / vagy egyéb személy által használt művelet során.

A weboldal működtetője nem felelős az elvesztett vagy károsodott adatokért, ami a Felhasználó által jelen Megállapodás megsértése következményeképpen lép fel.

A Weboldal működtetője nem számít fel díjat a belépésért, a hasznalati jogért és a használatért.

Szerzői jog irányelvek

Szigorúan tilos bármilyen nem rendeltetésszerű használata a Honlapnak vagy a Tartalomnak (másolás, sokszorosítás, forgalmazása, teljes egészében vagy részben), kivéve a megengedetteket e szabályokban vagy abban az esetben, ha a szerző kifejezetten beleegyezik az ilyen használatban, Cég által kiadott előzetes írásos engedély nélkül. E bekezdés megsértése esetén a Társaság saját belátása szerint jogosult alkalmazni intézkedéseket.

Tilos bármilyen információ kihelyezése, amely a működtető véleménye szerint, kéretlen, nem felel meg a www.1realgold.com Weboldal létrehozás céljainak vagy sérti más tagok érdekeit.

Titoktartás

A Felhasználó által a www.1realgold.com Weboldalon megadott összes információ kizárólag a rendszeren belül használható.

Partneri Marketingprogram részvételi szabályok

A Felhasználó vállalja, hogy aktívan új tagokat toboroz a www.1realgold.com Weboldalra.

A felhasználó kijelenti, hogy áttanulmányozta a Partneri Marketingprogram "Üzleti lehetőségek" részét a www.1realgold.com Weboldalon és tisztában van az olvasottakkal.

A "fiktív/kitalált résztvevők" regisztrálása a rendszerben nem megengedett. Ha ilyen ténymegállapításra kerül, azok a fiókok letiltásra kerülnek, és a felhasználó, akinek meghívó kódja alatt bejegyzésre kerültek, figyelmeztetést kap a későbbiekben fiók letiltásával. A korábban felhalmozott jutalom-bónuszok törlésre kerülnek.

A www.1realgold.com Weboldalon a Felhasználó csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet, bejegyzett név és személyes e-mail cím alapján.

A felhasználó kötelezettséget vállal, hogy a Weboldal használata során:

  • nem terjeszt az Weboldalon és / vagy a weboldalon keresztül, számítógépes vírust vagy bármilyen más számítógépes kódot, fájlt vagy programot, ami képes megszakítani, módosítani, blokkolni, megsemmisíteni vagy korlátozni a működését, bármilyen számítógépes vagy telekommunikációs berendezést vagy programot a jogosulatlan hozzáféréshez, valamint sorszámokat a kereskedelmi szoftver termékek és programok nemzedéke számára, bejelentkezések, jelszavak és más módon jogosulatlanul hozzáférést az weboldalhoz, valamint a fizetős helyekhez az interneten;
  • nem zavarja a Weboldal normális működését;
  • nem terjeszt és / vagy használja a számítógépes programok, amelyek célja a "pumpálása" (gyűjtése), az illegális átadás, másolás, zárolás, módosítása, megsemmisítése a Weboldalon található információ, adatbázisok vagy egyéb információkat a Weboldalon, valamint a Weboldalon beállított korlátozások megkerülése;
  • nem végez gyűjtést, tárolását, terjesztését és más intézkedések a más személyek személyes adatok feldolgozással kapcsolatban;
  • nem helyez ki a weboldalon linkeket más internetes cikkekre, amelyek tartalma ellenkezik a jogszabály követelményeivel vagy a jelen megállapodással;
  • nem hoz létre több mint egy profilt;
  • nem közöl magáról hamis információt a Weboldalon való regisztráció során, nem regisztrál és nem tesz lépést a weboldalon más valós személy nevében, nem adja meg a harmadik fél adatait;
  • nem használhatja fel a Weboldal eszközeit, indoktól függetlenül, pénzkövetelésre más felhasználóktól vagy harmadik személytől;
  • nem vesz részt és nem járul hozzá jogellenes bűncselekmény elkövetéséhez.

A Weboldal használata

A Weboldal használata e megállapodás szerint és kizárólag a Weboldal által alkalmazott technikai lehetőségeknek megfelelően engedélyezett.

Más oldalakon a szolgáltató által közölt információ elhelyezése tilos.

A Weboldal működése és felelősség használata során

A Weboldal működtető igyekszik biztosítani az oldal megfelelő működését a nap 24 órájában.

A viták rendezése

Felhasználó és a Weboldal működtető megpróbálják az összes felmerülő vitás kérdést és nézetkülönbséget tárgyalások útján rendezni. Ha viták és nézeteltérések tárgyalása sikertelennek bizonyul, azokat a Weboldal működtető címhez köthető illetékes bíróság felé továbbítják.

Záró rendelkezések

Ha bármely ok miatt e megállapodás rendelkezéseinek egyike érvénytelen vagy hiányzik jogi alapja, az nem érinti érvényességét vagy érvényesíthetőségét a fennmaradó rendelkezéseknek.

Ha a felhasználó nem ért egyet a Felhasználói feltételekben foglaltakkal és annak esetleges frissített változataival, akkor a Felhasználó köteles megszüntetni a Weboldal használatát, értesítést küldve erről a Weboldal működtetőnek saját fiókján keresztül.

Ebben az esetben, a Felhasználó saját fiók/oldal törléssel, automatikusan törlődik az összes rajta elhelyezett információval.

A Felhasználó saját fióktörléssel elveszíti a Weboldalhoz való hozzáférést.